ubytovací řád

 

OBJEDNÁVKA

 

Ubytovatel přijímá rezervace e-mailem, vyplněním poptávky na www stránkách  nebo telefonicky. Rezervace se stává závaznou zaplacením rezervační zálohy na pobyt. Doplatek ceny je splatný v hotovosti při ubytování, na účet před nástupem pobytu, nebo platební kartou.

 

 

STORNO PODMÍNKY

 

Penzion je oprávněn účtovat storno poplatky u objednávek za následujících podmínek:

 

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, vážné onemocnění, živelná pohroma, nařízení vlády) se storno poplatek po vzájemné dohodě nemusí  účtovat. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem na adresu penzionu nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku. V případě storna z jiných vážných důvodů je po dohodě možná změna termínu pobytu.

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.ledna 2016.
  2. Vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek.
  3. Storno podmínky se vztahují pouze na  potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis, formulář).
  4. Zrušení objednávky pobytu lze provést pouze písemně (e-mail, dopis ).
  5. Ubytovatel vrátí ubytovanému zálohu sníženou o stornovací poplatek nejpozději do 14 dní po písemném oznámení ubytovaného o zrušení závazné rezervace
  6. Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a objednatelem.

 

S Vašimi starostmi nebo požadavky během pobytu u nás se obraťte na obsluhu v penzionu nebo na telefonní číslo 608 029 881, rádi Vám pomůžeme.


© 2011- 2023 Penzion Na Lukách - Třeboň | www.penziontrebon.cz